شماره 66 / 2019/11/30 / 3 مقاله
معیاری که کوپ در برخی انواع مقالات اجباری نموده است

فرم رضایت بیمار برای شرکت در یک مطالعه تحقیاتی از اصول اولیه احترام به حقوق بشر یا Human Rights محسوب میگردد. متاسفانه در سه سال اخیر تعداد زیادی از مجلات ایرانی به دلیل عدم احترام به حقوق بشر از ادامه حضور در نمایه های معتبر بازماندند. به منظور بازآموزی این مطلب منتشر میشود. فرم رضایت بیمار یا Informed Consent در مقالات معرفی مورد و تحقیقاتی اجباری است. سردبیران مجلات می بایست به داوران خود آموزش دهند که در هنگام داوری این فرم را از نویسنده بخواهند. ضمنا اگر مقاله ای این فرم را ندارد، به عنوان سردبیر از نویسنده بخواهید که این فرم را در نسخه ریویژن بگذارد. برای مطالعه در مورد Informed Consent  و دانلود سه نمونه فرم به ادامه خبر مراجعه نمایید.

فراخوان پروژه تحقیقاتی با گرنت

انتشارات کوثر برای یکی از پروژه های تحقیقاتی خود با مشخصات ذیل اقدام به ارایه گرنت پژوهشی میکند. علاقمندان میتوانند در صورت تمایل پروپوزال پیشنهادی  و رزومه خود را به آدرس ایمیل ceo@kowsarpub.com ارسال نمایند. به بهترین پیشنهاد گرنت پژوهشی تا سقف 100 میلیون ریال پرداخت میشود. عنوان پیشنهادی پروژه ارزیابی نشریات لاتین علوم پزشکی ایران از نظر معیارهای لازم برای نمایه شدن در اسکوپوس میباشد.

بدون توجه به حق کپی رایت ناشر

به مدد رشد تکنولوژی و همه گیر شدن موبایل در زندگی ما ، شبکه های اجتماعی به ویژه دربین ایرانیان جایگاه ویژه ای پیدا نموده است. آمار بیان میکنند که هر روز حداقل 3 ساعت از وقت هر ایرانی به گشت و گذار در شبکه های اجتماعی و موبایلی صرف میشود. متاسفانه یکی از پدیده های نکوهیده در این شبکه ها بویژه شبکه های علمی دانشگاهیان، توزیع و نشر مقالات علمی و یا کتب مرجعی است که دارای حق کپی رایت بوده و بر اثر ناآگاهی محقق انتشار بدون مجوز آنها منجر به لطمات مادی و علمی فراوانی برای فرد میشود.