Scinews: May 2016، سال 1395 (مجله 28)، 9 مقاله.
سردبیر مجله Health Scope پس از کسب موفقیت نمایه شدن در ISI
واحد خبری
موفقیتی دیگر بر افتخارات مجلات ایرانی:
واحد خبری
DOI و معایب خرید آن از شرکتهای مجهول و بدون مجوز رسمی نشر
واحد خبری
جدیدترین محصول تامسون رویترز
واحد خبری
مجله مروری اطفال دانشگاه مازندران نیز در ISI نمایه شد
واحد خبری
عامل موفقیت مجله روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ISI
واحد خبری
موفقیت مجله غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایگاه بین المللی ISI
واحد خبری
اطلاعیه انتشارات کوثر در خصوص دریافت وجوه غیر قانونی برای سابمیت مقالات از سوی افراد جاعل و شرکتهای غیر قانونی:
واحد خبری
دکتر پیام کبیری در گفتگو با سای‌نیوز:
واحد خبری