Scinews: Oct 2013، سال 1392 (مجله 7)، 5 مقاله.
نظرسنجی از دانشگاهیان کشور
واحد خبری
ایرانیان در سال 2012 حدود 3.6 میلیون فول تکست مقاله را از الزویر دانلود نموده اند
واحد خبری
همه نویسندگان ایرانی میتوانند برای اعتراضی کاملا قانونی به مجلات آمریکایی راسا اقدام نمایند
واحد خبری
واگذاری امور به انجمنهای تخصصی در دولت تدبیر و اعتدال تنها یک شعار نیست:
واحد خبری
آیا نمایه کردن در این سایتها اهمیت دارد؟
واحد خبری