Scinews: Oct 2013، سال 1392 (مجله 6)، 3 مقاله.
بزرگترین وبگاه مرجع محققان علوم پزشکی دنیا تعطیل شد
واحد خبری
با انتخاب یکی از محققین و اندیشمندان ارشد علوم پزشکی کشور صورت پذیرفت:
واحد خبری
هم اندیشی بیش از 40 سردبیر مجلات کشور
واحد خبری