گردهمایی علمی انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی ایران

گردهمایی علمی انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی ایران

گردهمایی انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور اول بهمن ماه ۱۳۹۴ در محل سالن پیامبر اعظم (ص) پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با حضور سردبیران و نمایندگان مجلات علوم پزشکی برگزار می‌شود.


سردبیران مجلات علوم پزشکی با شرکت در مباحث تخصصی و عمومی به بحث و بررسی و تبادل نظر می‌پردازند.

در زیر جزییات برنامه را مشاهده می‌نمایید:

سخنران عنوان ساعت
دکتر رضا ملک زاده (معاونت فناوری و تحقیقات وزارت بهداشت) افتتاحیه ۸:۰۰ الی ۸:۳۰
دکتر فریدون عزیزی (ریاست انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی ایران) تحول راهبردی در نشریات علوم پزشکی ۸:۳۰ الی ۹:۰۰
تجلیل از دکتر عبدالکریم وصال ۹:۰۰ الی ۹:۳۰
دکتر علی اکبری ساری گزارش عملکرد مجلات علوم پزشکی در دهه اخیر ۹:۳۰ الی ۱۰:۰۰
استراحت و پذیرایی ۱۰:۰۰ الی ۱۰:۳۰
با حضور اعضای هییت مدیره انجمن و کمیسیون نشریات بحث و تبادل نظر شرکت کنندگان ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰
دکتر موید علویان ساختار پیشنهادی مجلات علوم پزشکی ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر رویا کلیشادی روش های علمی ارتقای ضریب تاثیر مجلات علوم پزشکی ۱۲:۰۰ الی ۱۲:۳۰
دکتر بهروز آستانه نحوه اندکس کردن مجلات در نمایه های معتبر ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۰۰
نماز و نهار ۱۳:۰۰