افزایش ضریب نفوذ (IF) مجلات کوثر

افزایش ضریب نفوذ (IF) مجلات کوثر

نمودار ذیل بیان کننده این افزایش در ۴ مجله می‌باشد.

در خصوص مجله میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اهواز به دلیل رشد ۲ برابری مقالات (تبدیل دو ماهنامه به ماهنامه) کاهش موقتی در IF خود را تجربه نموده است که انشالله با همت تیم علمی بتوان در سال ۲۰۱۵ آن را جبران نمود.