جایزه ارجاعات کوثر ویژه نویسندگان مقالات علمی با بیشترین ارجاعات

جایزه ارجاعات کوثر ویژه نویسندگان مقالات علمی با بیشترین ارجاعات

به دنبال این تجربه موفق و همچنین موافقت هیات رئیسه سایر مجلات انتشارات کوثر در سال ۲۰۱۵ این جایزه را در ۵ مجله دیگر نیز برقرار نموده است.

award-2015-fa

راهنمای شرکت در مسابقه

۱)    شرایط شرکت در مسابقه:
الف- مقاله مورد نظر دریکی از مجلات ذیل و در سال ۲۰۱۴ منتشر شده باشد:

 

  • Hepatitis Monthly
  • Iranian Red Crescent Medical Journal
  • Iranian Journal of Radiology
  • Jundishapur Journal of Microbiology
  • Anesthesiology and Pain Medicine
  • International Journal of Endocrinology & Metabolism
  • Scimetr

 

 

ب- مقاله مورد نظر در سایر مجلات ISI دارای ارجاع یا سایتیشن در یکی از سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ باشد.

۲)    روش شرکت:

از محققین محترم با داشتن دو شرط فوق خواهشمندیم، عنوان مقاله و ارجاعات به عمل آمده را از طریق آدرسaward.kowsarpub.com ارسال نمایند.

۳)    جوایز ارجاع کوثر:

ارزش مادی جوایز عبارتند از:
نفر اول ۱۰۰۰ دلار
نفر دوم ۵۰۰ دلار
نفر سوم ۳۰۰ دلار

زمان اعلام نتایج:  March 2015

توضیح: ۵۰% جوایز نقدی و ۵۰% اعتبار خرید از محصولات انتشارات کوثر همانند بن خرید ادیت انگلیسی و یا بن خرید Acceptance Fee می‌باشد.

روش داوری: داوری در هیات تحریریه مجلات صورت می‌پذیرد.