تعلیق یکی از بزرگترین ناشران منطقه از سوی کمیته علمی پابمد PMC با بیش از ۷۰۰ مجله

تعلیق یکی از بزرگترین ناشران منطقه از سوی کمیته علمی پابمد PMC با بیش از ۷۰۰ مجله

مصاحبه خبرنگار سای نیوز با سردبیر یکی از مجلات ایرانی که از خدمات نشر ناشر مذکور بهره می‌برد مشخص نمود که این تحریم علمی (Probation) از سوی PMC بر روی کلیه نشریات جدید ناشر مذکور اعمال شده است. جالب اینجاست که مجله ایرانی مذکور از سابقه علمی مناسبی برخوردار بوده و یکی از اعضا اصلی هیات تحریریه آن در آمریکا می‌باشد. این مجله با حدود۳ سال سابقه منظم نشر متاسفانه از سوی پابمد دچار مشکل جدی شده است. ناشر مذکور تا کنون یکی از ناشران فعال بوده و تعدادی از مجلات مهم و علمی کشور نیز توسط این ناشر در حال انتشار می‌باشند.

از جمله دلایل ذکر شده از سوی پابمد برای تحریم علمی این ناشر موارد ذیل بیان شده‌اند:
۱٫    عدم توجه به پلاجیاریسم در مقالات
۲٫    عدم توجه به ساختار مقالات بر اساس ICMJE
۳٫    عدم رعایت قوانین اخلاق در نشر مصوب COPE

بدون شک بیان این اطلاعات میتواند راهگشای سایر نشریات ایرانی باشد.