هندوستان این بار به بهانه تحریمها درآمد نشر ما را بلوکه کرد

هندوستان این بار به بهانه تحریمها درآمد نشر ما را بلوکه کرد

یکی از ناشران معتبر منطقه که در هندوستان مشغول به فعالیت است و حدود ۸ مجله ایرانی را نیز منتشر می‌نماید اخیرا و در یک اقدام کاملا قابل پیش‌بینی شده و در ازای درخواست دانشگاه ایرانی مالک مجلات برای واریز درآمد کسب شده از این کار ممانعت نموده است. دلیل هم ساده است: تحریم ایران و عدم امکان ارسال درآمد به ایران.

حال قصه ظالمانه تحریم  یک بار دیگر خود را نمایان ساخته است. این بار اما پول‌های کلان نفتی نیست که ظالمانه مسدود می‌شود. بلکه اندکی درآمد است از حق چاپ که می‌خواست به کمک مجله‌ای بیاید که در تامین هزینه‌های خود به نفس نفس افتاده است. به راستی چه کسی پاسخگو است؟