اخلاق در نشر و قصور در آن

اخلاق در نشر و قصور در آن

اسکوپوس همه ناشران را با توجه به  عملکرد آنها و تطبیقشان با این سیاست ها در پایگاه لیست می کند. اسکوپوس خود به تنهایی هیچ گونه بیانیه ایی برای اخلاق در نشر و یا قصور در نشر حکم نمی­کند  اما برای دریافت اطلاعات بیشتر می توان به یکی از روش­های زیر اقدام کرد.

۱٫ در حال حاضر ناشران بزرگ بیانیه­ های کاملی را در وب سایت خود منتشر می­کنند. مانند سایت الزویر

۲٫ تعدادی از سازمان های صنعتی راهنماهای کاملی را برای برای ناشران منتشر می کنند که به راحتی قابل دسترسی است. بعضی از این سازمان ها به این شرح است:

 

  • کمیته اخلاق در نشر (COPE)
  • انجمن جهانی سردبیران حوزه پزشکی (WAME)
  • کمیته بین المللی سردبیران نشریات پزشکی (ICMJE)
  • ثبت استانداردهای آزمایشات گزارش شده (CONSORT)

 

۳٫راهنماهایی مبنی بر اینکه بر چه بیانیه­هایی در اخلاق در نشر و قصور در آن باید وفادار ماند. ( PEMS)

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با اهمیت اخلاق در پژوهش و نشر می توانید به  http://www.ethics.elsevier.com مراجعه کنید.

یا به این وب سایت مراجعه نمایید.