تا چه زمانی یک نشریه در اسکوپوس باقی می ماند؟

تا چه زمانی یک نشریه در اسکوپوس باقی می ماند؟

سردبیران و ناشران برای اطمینان حاصل کردن از این موضوع که نشریه آنها دارای کیفیت لازم برای ادامه ماندن در اسکوپوس است چه اقداماتی راباید انجام دهند؟

برای این کار سردبیران و تیم پشتیبانی نشریه باید با اسکوپوس از طریق اینترنتی در تماس باشند و همچنین باید کیفیت وب سایت خود را برای ارتباطات گسترده تر علمی افزایش دهند. هنگامی که تعداد  استنادهای یک نشریه یا مقاله افزایش پیدا کند، انگیزه و علاقمندی نشریه را  برای افزایش و ارتقاء اهداف و دامنه نشریه فراهم می کند. همه معیارهای تعیین شده از طرف اسکوپوس باید در طول مدت حضور نشریه همچنان پابرجا باشد و حفط شود اما مهم ترین نکته ای که نشریات برای گسترش خود باید رعایت کنند، افزایش خوانندگان و نویسندگان نشریه است. سردبیران در اطمینان حاصل کردن از این موضوع که ایندکس بودن  نشریه آنها در اسکوپوس  ادامه دارد یا خیر نقش مهمی دارند.

کنترل منظم استنادهای نشریه  و اینکه چه نویسندگانی و چه مجلاتی به نشریه استناد کرده اند، ابزار کنترل موفقی است که نشان می دهد حضور آن نشریه در اسکوپوس موفقیت آمیز بوده است. سردبیران می توانند این امر را از طریق اسکوپوس و یا شاخص های نشریه که توسط اسکوپوس معرفی شده اند کنترل کنند.

 

آیا این امکان وجو دارد که نشریه ایی با وجود افزایش مستمر عملکرد و کیفیت خود  پس از ایندکس شدن در اسکوپوس، از مجموعه خارج شود؟

گروه CASB اسکوپوس برای برقراری  کیفیت نشریات و مقالات موجود در اسکوپوس تشکیل شده است. قبول یک نشریه در اسکوپوس به معنی ماندن آن تا زمان نامحدود نمی باشد.برای اینکه حضور یک نشریه در این پایگاه مستمر باشد، سردبیران و عوامل هیأت تحریریه نشریه باید از کیفیت نشریه برای ادامه حضور در اسکوپوس اطمینان حاصل کنند. ناشران می توانند از اعتبار نشریه خود محافظت کنند و آن را با اطمینان حاصل کردن از رعایت همیشگی موارد اخلاق در نشر و داشتن سردبیران و اعضای هیأت تحریریه خبره و کار آمد، کیفیت آن را حفظ کنند. این یک معیار ضروری برای ادامه روند ماندن در اسکوپوس است.

 

 

تنظیم و گردآوری:  افسانه سادات مکه، کارشناس نمایه‌سازی