چگونه یک مجله را در بانک اطلاعاتی ایندکس کوپرنیکوس نمایه سازیم؟

چگونه یک مجله را در بانک اطلاعاتی ایندکس کوپرنیکوس نمایه سازیم؟

روش ارزیابی در بانک اطلاعاتی Index Copernicus در سال ۲۰۱۲:
● تجزیه و تحلیل دقیق پارامترهای زیر:

 • کیفیت علمی: ۵۸۰ امتیاز (%۵۸)
 • وضعیت اعضای هیئت تحریریه از نظر علمی و سوابق: ۲۰۰ امتیاز (%۲۰)
 • در دسترس بودن مقالات به صورت آنلاین در سطح بین الملل: ۱۳۵ امتیاز (%۱۳٫۵)
 • فرکانس، نظم و ثبات انتشار: ۵۰ امتیاز (%۵)
 • کیفیت فنی مقالات: ۳۵ امتیاز (%۳٫۵)
 • مجموع: ۱۰۰۰ امتیاز (%۱۰۰)

 

● در ارزیابی به موارد زیر امتیاز منفی تعلق می گیرد:

 • چاپ نا منظم و یا تاخیر: (تاخیر در یک دوره نشر(۳۰- امتیاز)، ادغام چند شماره با هم (۵۰- امتیاز)، تاخیر در بیش از یک دوره نشر (۶۰- امتیاز))
 • قرار دادن تبلیغات غیر اخلاقی: بین مقالات (۶۰- امتیاز)، قبل/بعد از مقالات (۴۰- امتیاز)

 

● داوری کارشناسی:

فرکانس، نظم و ثبات که ۵۰ امتیاز (%۵) دارد شامل موارد زیر است:

 • اهمیت علمی موارد منتشر شده: [±۲۰]
 • به روز بودن مطالب: [±۲۰]
 • ارزش آموزشی: [±۲۰]

 

برای مرحله اول ثبت مجلات باید به لینک زیر مراجعه کرد:


http://journals.indexcopernicus.com/application.php


ثبت نام مجله شامل یک فرم الکترونیکی است که پس از ثبت موفقیت آمیز یک تاییدیه دریافت خواهید کرد.

زمان ارزیابی:
زمان ارزیابی مجله به عوامل مختلفی بستگی دارد:

 • زمان ثبت مجله
 • تاریخ ارائه نسخه چاپی و یا الکترونیکی
 • تعداد دفعات نشریه

 

الناز فرجی،
واحد نمایه سازی،
انتشارات کوثر