کسب عنوان موفق ترین مجله علوم پزشکی کشور توسط مجله Hepatitis Monthly برای پنجمین سال متوالی

کسب عنوان موفق ترین مجله علوم پزشکی کشور توسط مجله Hepatitis Monthly برای پنجمین سال متوالی

این مجله ضمن بهره گیری از هیات تحریریه بین المللی توانست با انتشار ۱۱۲ مقاله علمی در سال  ۲۰۱۵، IF معادل ۱٫۹۳۲ را به دست آورد. ضریب ارجاع به خود یا Self Citation  در این مجله تنها ۱۵% بوده است.

انتشارات کوثر با افتخار این موفقیت را به سر دبیر محترم و تمامی اعضاء محترم هیات تحریریه و نویسندگان تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای آنان توفیق روز افزون طلب می‌نماید.

مجله هپاتیت ماهیانه در وب سایت www.Hepatmon.com آماده پذیرش مقالات علمی شما می باشد. این مجله با اتکا به سیاست های اقتصادی خودگردان از سال ۲۰۱۳  از محل دریافتی هزینه چاپ از نویسندگان (Open Access) منتشر و تامین می شود. انتشار مجله ماهیانه بوده و سیاست نشر آن در حال حاضر In Press Publishing می باشد. بطوریکه حداکثر ۸ روز پس از داوری و قبولی، مقالات منتشر می شوند. میانگین مدت زمان داوری در این مجله ۲ ماه و درصد رد یا Rejection Rate ، چهل و سه درصد (۴۳%) می باشد.

از نکات مهم در IF این مجله عدم تغییر IF مجله نسبت به سال ۲۰۱۴ آن است، که نشان دهنده کار تیمی منظم و مداوم در طی این دو سال می باشد.