مقایسه رشد مجلات ایرانی در سه سال اخیر

مقایسه رشد مجلات ایرانی در سه سال اخیر
  • بیشترین ضریب نفوذ در بین مجلات پزشکی ایرانی در سال ۲۰۱۵ به ترتیب از آن مجله هپاتیت ماهیانه، دارو و مجله تحقیقات دارویی می‌باشد.
  • بیشترین میزان افزایش و رشد از آن مجله میکروبیولوژی دانشگاه اهواز است بطوریکه از ۳۸۷ درسال ۲۰۱۴ به ۶۵۵ در سال ۲۰۱۵ ارتقا یافته است.
  • تغییرات مجلات ذیل در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ به شرح  ذیل می‌باشند:

 

مجلاتی که IF  آنها کمتر شده است مجلاتی که IF آنها بیشتر منتشر شده است
آرشیو علوم پزشکی علوم پایه هپاتیت Cell
رادیولوژی بهداشت عمومی آلرژی و آسم دارو
    بیماری های کلیه ایمونولوژی
    تحقیقات دارویی اطفال
    آرتروپود هلال احمر
    میکروبیولوژی تحقیق علوم پزشکی