توقف رشد مجلات ایران وترکیه در پایگاه اصلی ISI

توقف رشد مجلات ایران وترکیه در پایگاه اصلی ISI

نمودار فوق به‌خوبی روند کمی رشد مجلات را در ۳ سال اخیر (از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵) نشان می‌دهد. با وجود رشد منفی در تعداد مجلات، ترکیه کما فی السابق در تعداد مقالات منتشر شده رشد بیشتری نسبت به مجلات ایرانی داشته است.