چگونه می توانیم یک مجله را در Scopus نمایه کنیم؟

چگونه می توانیم یک مجله را در Scopus نمایه کنیم؟

روش درخواست نمایه شدن مجلات:

برای پیشنهاد یک مجله جهت نمایه شدن در Scopus باید به صفحه اصلی آن در سایت مراجعه کنید و سپس بر روی  Suggest a title to be indexed کلیک کنید:


http://www.scopus.com/home.url

سپس با تکمیل فرم موجود مراحل را ادامه دهید:


http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle.cfm

اسکوپوس در فرایند جدید خود از مجلات انتظار دو سال انتشار منظم را دارد و به مجلاتی که کمتر از این مدت منتشر شده باشند فرصت دومی برای تقاضا پیشنهاد مینماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

الناز فرجی،
واحد نمایه سازی،
انتشارات کوثر