از سال ۱۳۹۲ تا کنون وضعیت مناسبی در Scopus نداریم

از سال ۱۳۹۲ تا کنون وضعیت مناسبی در Scopus نداریم

عدم رشد مجلات در این دو سال اخیر زنگ خطر جدی برای مجلات کشور محسوب می‌شود زیرا که در مقایسه با دو سال پیش که ایران به عنوان دارنده سریع ترین رشد علمی در همین پایگاه‌ها به آن استناد شده بود این نکته جای بسی تامل دارد.

شیما رحیمی،
خبرنگار سای نیوز