اهمیت صفحه شخصی یک محقق در وب سایت آکادمی و به روزرسانی آن

اهمیت صفحه شخصی یک محقق در وب سایت آکادمی و به روزرسانی آن

انجمن ها، گروههای علمی و مراکز دانشگاهی موظف هستند که یک صفحه تحت وب از دامنه رسمی خود را در اختیار اعضا علمی خود قرار دهند و پس از تایید کلیه اطلاعات علمی رزومه افراد در آن صفحه قرار داده شود. سردبیران مجلات و یا داوران و ناظران علمی در قدم اول پس از سابمیت یک مقاله بهتر است هویت نویسنده را با جستجو در سایتهایی همانند Google یا Google Scholar و یا PubMed بررسی نمایند. بسیاری از موارد خلاف اخلاق در نشر تنها با یک جستجوی ساده در وب آشکار می شوند.