اهمیت Repository برای دانشگاهها و مراکز علمی چیست؟

اهمیت Repository برای دانشگاهها و مراکز علمی چیست؟
Repository چیست؟ یک آرشیو آنلاین از کلیه تولیدات علمی یک مجموعه دانشگاهی است که به منظور جمع آوری، بایگانی و توزیع نسخه های دیجیتال تولیدات علمی مورد استفاده قرار میگیرد. منظور از تولیدات علمی در یک دانشگاه عبارتند از:

 • پایان نامه ها
 • تمامی مستندات آموزشی
 • مجلات
 • اطلاعیه ها و اخبار
 • کنفرانس ها و کلاس ها
 •  

  هدف اصلی پایگاههای رپوزیتوری، ارائه یک کتابخانه آنلاین و Open Access از تمامی تولیدات علمی یک دانشگاه می باشد.

  شرایط Repository :

 • میزبان اصلی خود دانشگاه باشد.
 • اطلاعات را با کمترین هزینه جمع آوری کند.
 • در نمایش و انتشار اطلاعات، تگ های مورد نیاز وجود داشته باشد.
 • به سهولت به سایر دیتابانک ها متصل شود.
 •  

  نرم افزارهای Repository

  شایع ترین و متداول ترین آنها عبارتند از:

 • DSpace
 • Eprints
 • Fedora Commons
 • Invenio
 •  

  فواید و محاسن استفاده از رپوزیبتوری ها:

 • تجمیع تمامی انتشارات دانشگاه در یک پایگاه و افزایش شاخصه های علم سنجی
 • عدم نیاز به استفاده از نرم افزار یکپارچه برای مدیریت بخش های مختلف دانشگاهی همانند: مراکز تحقیقاتی و یا مجلات و یا پایان نامه ها
 • بروزرسانی منظم و تمرکز بر روی جمع آوری داده ها
 •  

  طبق قوانین و دستورالعمل های وزارت بهداشت و علوم، همه دانشگاهها ملزم به راه اندازی و بروزرسانی اطلاعات و مستندات خود در Repository های خود می باشند.

  یکی از ابزارهای مهم در تسهیل ورود اطلاعات به این پایگاهها داشتن شناسه DOI برای هر مطلب منتشره می باشد.