پیش بینی ضریب تاثیر سال ۲۰۱۷ مجلات نمایه شده در ESCI و SCIE از کوثر

پیش بینی ضریب تاثیر سال ۲۰۱۷ مجلات نمایه شده در ESCI و SCIE از کوثر
با اهداف اطلاع رسانی به سردبیران محترم و در راستای ارتقا کیفی مجلات نمایه شده در پایگاه ISI ، تیم علم سنجی و نمایه سازی انتشارات کوثر اقدام به محاسبه پیش از موعد ضریب تاثیر مجلات در سال ۲۰۱۷ تا ماه اکتبر نموده  است.

لازم به ذکر است که محاسبه این IF قطعی نبوده و در دو ماه باقی مانده از سال می تواند افزایش یابد.

ضمنا این مقدار (ضریب نفوذ) تنها مختص مجلات نمایه شده در SCIE نبوده و در همه مجلاتی که در ESCI نیز نمایه شده اند، میباشد.

نکته: مقادیر ارایه شده مورد تایید نهایی از سوی ISI نمیباشند و صرفا استفاده آزمایشی و آموزشی دارند.

 

با توجه به این پیش بینی، سه مجله با بالاترین IF در سال ۲۰۱۷ به شرح زیر می باشند:

 • Hepatitis Monthly
 • International Journal of Endocrinology and Metabolism
 • Jundishapur Journal of Microbiology
 •  

   

   

  جدول 1.
  Journal 2017 Prediction of IF, Oct 2017
  Archives of Pediatric Infectious Diseases 0.11
  Archives of Clinical Infectious Diseases 0.403
  Hepatitis Monthly 1.1
  Iranian Journal of Pediatrics 0.493
  Iranian Journal of Radiology 0.229
  Iranian Red Crescent Medical Journal 0.435
  Jundishapur Journal of Microbiology 0.677
  Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products 0.26
  Trauma Monthly 0.244
  International Journal of Cancer Management 0.402
  International Journal of Endocrinology & Metabolism 1.05
  Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 0.227
  Journal of Pediatrics Review 0.128
  Health Scope 0.389

  برای اطلاع از نحوه محاسبه ضریب تاثیر می توانید به مقاله زیر رجوع فرمایید:

  (http://scinews.ir/?p=2477)

   

  تهیه و تنظیم: واحد علم سنجی و نمایه سازی انتشارات کوثر، محمد خواجویی – ۲۸۳۶۸۶