نگارش کتاب بین المللی مراقبت های ویژه بعد از عمل جراحی قلب

نگارش کتاب بین المللی مراقبت های ویژه بعد از عمل جراحی قلب

در این اثر ارزنده علمی که ویرایش سال ۲۰۱۴ می باشد و  توسط گروهی از مولفان بین المللی از پزشکان شاغل در مراکز بزرگ جراحی قلب آمریکا و اروپا به نگارش درآمده است مباحثی نظیر فیزیولوژی قلب، فارماکولوژی داروهای قلبی و روشهای مراقبت از بیماران در دوره پس از عمل جراحی قلب مورد بحث و بررسی  قرار گرفته است. در این اثر علمی از دکتر علی دباغ استاد بیهوشی قلب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مسوول برنامه آموزشی فلوشیپ بیهوشی قلب به عنوان اولین نویسنده در فهرست مولفان بین المللی کتاب نام برده شده است و نام دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در صدر سایر مراکز علمی پزشکی درج شده است.

علاقمندان میتوانند براز مطالعه بیشتر به لینکهای زیر مراجعه نمایند:

http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-40418-4

http://www.springer.com/medicine/critical+care+and+emergency+medicine/book/978-3-642-40417-7