نظرسنجی از سردبیران و هیات تحریریه مجلات در خصوص حداقل تعداد مقاله لازم برای انتشار یک شماره

نظرسنجی از سردبیران و هیات تحریریه مجلات در خصوص حداقل تعداد مقاله لازم برای انتشار یک شماره

در روزهای اخیر، کنترل بر روی کمیت از سوی کمیسیون نشریات تشدید یافته است. بطوریکه در یک نامه ابلاغی به مجلات (تصویر در پایین) به مجلات تکلیف گردیده است که در هر شماره از خود حداقل ۸ مقاله را منتشر کنند. اول اینکه تشدید نظارت بر مجلات امری است بسیار پسندیده و در راستای حمایتهای دولتی از نشریات دانشگاهها کاملا معقول و منطقی محسوب میگردد.

اما سوال اساسی که میخواهیم بر اساس آن از دست اندرکاران مجلات کشور، نظرخواهی کنیم این است که آیا “انتخاب ۸ مقاله ” و “ضرورت آن” برای ادامه نشر مجله از نظر مسوولین ذیربط مناسب است یا میتوان در قانون مربوطه تجدیدنظر و اصلاح نمود؟ امیدواریم با بیان نظرات کارشناسی شما بتوانیم جمع بندی مناسبی به مسوولین مربوطه ارایه نماییم.

 

 

سوال: آیا با الزام نشریات علمی پژوهشی به انتشار حداقل ۸ مقاله موافقید؟

لطفا از طریق ارایه کامنت در همین صفحه ما را از نظرات خود بهره مند سازید.

 

 

تصویر نامه به مجلات را- صرفا با هدف اطلاع رسانی- منتشر می‌نماییم.