چگونه لیستی از اولویت های پژوهشی در یک موضوع خاص را پیدا کنیم؟

چگونه لیستی از اولویت های پژوهشی در یک موضوع خاص را پیدا کنیم؟

یکی از اهداف این موسه معرفی تحقیقات خوب و کاربردی در رشته ای مرتبط میباشد. علاقمندان میتوانند برای دریافت گایدلاینهای پزشکی به آن مراجعه نمایند. برای پیدا کردن یک مطلب مهم و Hot topic برای تحقیق خود نیز به راحتی میتوانید به سایت زیر مراجعه نمایید.

https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/science-policy-research/research-recommendations