راهنمای کامل برای داوری انواع مقالات

راهنمای کامل برای داوری انواع مقالات

انتشارات کوثر با هدف دسترسی مناسب همه داوران محترم به گایدلاینها و چک لیستهای داوری اقدام به انتشار مهمترین گایدلاینهای مربوطه نموده است. علاقمندان برای دیافت گایدلاینها میتوانند با استناد به نوع مقاله به لینک های زیر مراجعه نمایند.

این انتشارات همچنین آمادگی برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه داوران را اعلام می نماید. موسسات و مجلات میتوانند با انتشارات تماس حاصل بفرمایند.

 

Reviewers Guidelines: