شاخص جدید الزویر برای تعیین کیفیت علمی مجلات به اندازه ایمپکت فکتور اعتبار دارد

شاخص جدید الزویر برای تعیین کیفیت علمی مجلات به اندازه ایمپکت فکتور اعتبار دارد

برای پوشش خطاها و موارد ضعف این آماره، از سال ۲۰۱۶ آماره جدیدی به نام CiteScore توسط الزویر ارایه گردیده و در اختیار همه قرار گرفته است. از مزایای این آماره میتوان به “رایگان بودن” و “پوشش بیشتر مجلات” اشاره نمود.

اخیرا محققین دانشگاه علوم پزشکی ایران در تحقیقی به این نتیجه دست یافته اند که دقت و اعتبار این آماره تا ۹۸% شبیه به Impact Factor اعلامی از سوی ISI بوده و همه مجلات نمایه شده در اسکوپوس میتوانند از آن برای تعیین کیفیت مجله خود استفاده نمایند.

نتایج این تحقیق به زودی در یکی از مجلات معتبر منتشر و در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. تصویر زیر بیانگر رگرسیون خطی این ارتباط می‌باشد.