آرشیو Dataverse چیست و اهمیت آن برای پژوهشگران چه میباشد؟

آرشیو Dataverse چیست و اهمیت آن برای پژوهشگران چه میباشد؟

برای کسب اطلاع از اهمیت آرشیو داده های پژوهش به این مقاله مراجعه نمایید.

گروههای هدف:

این پروژه برای گروههای زیر ایجاد شده است:

  • محققان: هر محققی میتواند با ذحیره داده های پژوهش خود به تنهایی از این ویژگی استفاده نماید. مطالعه بیشتر و ثبت نام
  • مجلات: هر مجله میتواند نویسندگان خود را تشویق/اجبار به استفاده از این سرویس و آپلود داده های خود نماید. مطالعه بیشتر و ثبت نام
  • موسسات: هر موسسه میتواند محققان خود را به استفاده از این سرویس برای ثبت داده های خود تشویق نماید. مطالعه بیشتر و ثبت نام

 

مراجع