حامیان و مخالفان تحریم علمی ایران کدامند؟

حامیان و مخالفان تحریم علمی ایران کدامند؟
طبق آخرین گزارش چاپ شده در مجله لانست تعدادی از حامیان و مخالفان تحریم علمی ایران مشخص شدند.

بر اساس آخرین آمار به دست آمده مجلات زیر مخالفت خود با تحریم علمی علیه ایران را اعلام نموده و همچنان به چاپ مقالات علمی از نویسندگان ایرانی ادامه می‌دهند:

 • – New England Journal of Medicine
 • – Journal of the American Medical Association
 • – British Medical Journal (BMJ)
 • – Lancet
 •  

  همچنین بنا به گزارش به دست آمده مجلات و ناشران زیر نیز اعلام نموده اند که مقالات علمی توسط نویسندگان ایرانی را چاپ نخواهند کرد:

  – Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI) > Elsevier
  – American Journal of Cardiology > Elsevier
  – Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics > Marie Ann Liebert in the US
  – Australian Journal of Ophthalmic Epidemiology > Informa Healthcare in the UK
  – Dove Medical Press > A publisher in the UK and New Zealand
  – small ruminant research journal > Elsevier

  ویسنده:
  اعظم رئوفی،
  مدیر بخش نمایه سازی مجلات،
  انتشارات کوثر