نمایه سازی مجله بین المللی مدیریت سرطان در CINAHL

cinahl

لینک:

https://www.ebscohost.com/titleLists/cxh-coverage.htm?_ga=2.217009887.870454378.1534307538-1858345065.1487401284

 

International Journal of Cancer Management تاکنون علاوه بر نمایه شدن در این پایگاه موفق به نمایه شدن در پایگاههای متعدد دیگری همچون ISI WoS و Scopus و سایر پایگاهها گردیده است. برای مشاهده لیست کامل نمایه ها به سایت زیر مراجعه بفرمایید:

http://intjcancermanag.com/en/pages/indexing_sources.html

این مجله آماده پذیرش مقالات علمی پژوهشی محققین در رشته های مرتبط با مدیریت بیماریهای سرطان و کنترل آنها میباشد. این مجله از سال ۲۰۰۸ تاکنون به زبان انگلیسی منتشر میشود. علاقمندان میتوانند برای سابمیت مقالات خود به آدرس زیر مراجعه بفرمایند:

http://intjcancermanag.com

 

انتشارات کوثر این موفقیت را به سردبیر محترم و اعضا محترم هیات تحریریه تبریک عرض می نماید.