ارایه گواهی آنلاین و کاملا معتبر به داوران و کمک سردبیران مجلات / ثبت داوری ها در پروفایل ارکید

ارایه گواهی آنلاین و کاملا معتبر به داوران و کمک سردبیران مجلات / ثبت داوری ها در پروفایل ارکید

شرط ثبت فعالیت های داوری در ارکید:

  • مجله عضو ارکید باشد. ORCID member
  • زیرساخت نرم افزاری مجله با ارکید برقرار باشد. Login by ORCID and Sync Data
  • ناشر مجله در سامانه GRID عضو باشد تا داوری های انجام شده معتبر و Valid باشند.
  • داور با اکانت خود در ارکید وارد مجله شده و به ناشر مجوز دسترسی بدهد.

 

روش مشاهده:

پس از یکبار ورود با ارکید در مجله و دادن مجوز به ناشر، تمامی فعالیتهای قبلی داوری (review) و یا ادیتوری (editor) شما در پروفایل ارکید شما ثبت میشود. برای مشاهده آنها به پایین پروفایل خود مراجعه نمایید.

انتشارات کوثر با افتخار اعلام میکند تمامی مجلات این ناشر از این پس دارای قابلیت فوق بوده و داوری ها بصورت آنلاین ثبت میشوند. برای اطلاعات بیشتر با پشتیبانی انتشارات در تماس باشید. www.publisher.support

 

هم فعالیتهای داوری و هم فعالیتهای ادیتوری شما ثبت میشوند

با یکبار لاگین در یکی از مجلات کوثر همه فعالیتهای قبلی شما در پروفایل ارکید شما ثبت میشوند.

 

تمام مقالات قبلی شما نیز ملبس به لوگو ارکید میشوند

پس از لاگین در یکی از مجلات کوثر و دادن مجوز به ناشر، تمامی مقالات قبلی شما نیز به این لوگو در سایت مجله ملبس میشوند.