هاب ایران ویژه آخرین مقالات علمی دانشگاهی در خصوص کروناویروس راه اندازی شد

Iranian hub of Coronavirus

هاب مقالات ایران در خصوص کروناویروس راه اندازی شد.


همه مقالات علمی در خصوص بیماری کرونا و پاندمی آن با هدف دسترسی سریع همه محققان دانشگاهی در آدرس زیر راه اندازی شد. در این هاب مقالات از محققان ایرانی و یا در مورد ایران با در نظر گرفتن شرایط نشر (دسترسی باز یا بسته) از ناشران مختلف ارایه و بازنشر می یابند.

از محققان گرامی خواهشمندیم مقالات مرتبط که از دسامبر 2019 به بعد در این مورد منتشر شده اند را به ما پیشنهاد دهند:
Twitter@kowsar_corp or Send email to info /at/ kowsarpub.com

هدف ما ارایه اطلاعات جامع به محققان و کمک به کادر درمان برای غلبه بر این اپیدمی میباشد.

آدرس هاب: https://kowsarpub.com/articles/102652.html