به راحتی به مقاله‌ای که کیفیت پایینی داشت «نه» می‌گفتیم

موفقیت فصلنامه رفتارهای پر خطر و اعتیاد در پایگاه اسکوپوس

مهر ۲۸, ۱۳۹۵ واحد خبری 3

  به دنبال کسب موفقیت اخیر فصلنامه رفتارهای پر خطر و اعتیاد در پایگاه اسکوپوس ضمن تبریک فراوان به مدیر مسئول و سردبیر مجله جناب آقای دکتر بخشانی و مدیرمحترم اجرایی مجله سرکار خانم بابایی و سایر همکاران زحمتکش و متخصص مجله مصاحبه مختصری با این عزیزان نمودیم که به استحضار میرسانیم.                       دکتر بخشانی، سردبیر مجله هدف از تاسیس مجله ای با این سبک و به زبان انگلیسی چه بوده؟ هدف از تاسیس این مجله از ابتدا ارتباط علمی با سایر محققین که در حوزه ی رفتارهای پر خطر و […]

یکی از ارکان مهم در هیات تحریریه مجلات

نقش کمک سردبیر در مجلات چیست؟

آذر ۲۵, ۱۳۹۴ واحد خبری 0

  در توصیف ارکان هر مجله علمی پژوهشی حضور یک سردبیر تمام وقت در کنار حداقل سه کمک سردبیر متبحر میتواند نقشی اساسی در موفقیت علمی مجله باشد. در هر نشریه میتوان یک یا چند Associate Editor تعریف کرد، امکان انتساب نقش Associate Editor به افراد در محدوده وظایف مدیر نشریه قرار می کیرد. پس از مدیر نشریه ، Associate Editor مهم ترین نقش را در نشریه ایفا میکند. وظایف Associate Editor را میتوان به شرح زیر بیان نمود: –    امکان دعوت از داور جهت داوری یک مقاله خاص –    نظارت بر کار داورها –    اعلام نظر نهایی در مورد […]

نکته های داوری همتا یا Peer Review

مشخصات یک داوری مناسب در مجلات دانشگاهی

اسفند ۲۳, ۱۳۹۲ واحد خبری 0

داوری همتا در مقالات دانشگاهی یک نوع قضاوت بر روی یک تحقیق علمی است که انجام آن تحقیق گاهی سالها وقت و انرژی می برد. لذا رعایت عدالت در قضاوت و رعایت استانداردهای داوری بر هر داور الزام و مفروض میباشد. اینکه یک داوری چه میزان باشد و چه روشهایی دارد در این مقاله بررسی میشود. داوری مقالات علمی در حقیقت قضاوت (judgment) دقیق یک تحقیق علمی است که موجب افزایش اعتبار (validity)، دقت (accuracy) و تقویت محتوای اثر (content) میشود. در سالهای اخیر به مدد ظهور فن آوریهای جدید و تقاضا برای انتشار سریع مقالات علمی اهمیت داوری همتا […]