نظرسنجی

نظرسنجی از سردبیران و هیات تحریریه مجلات در خصوص حداقل تعداد مقاله لازم برای انتشار یک شماره

دی ۱۲, ۱۳۹۷ واحد خبری 2

یکی از چالشهای اولیه در انتشار یک مجله داشتن تعداد مناسب مقاله علمی در هرشماره میباشد. در فاصله سالهای ۸۸ الی ۹۲ سیاست کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، افزایش تعداد مجلات و مجوز های نشر بود. بطوریکه در آن مدت تعداد مجلات دارای مجوز در کشور بیش از دو برابر شد. بعد از آن کمیسیون، سیاست افزایش کیفیت و جلوگیری از افزایش کمیت را پیش گرفت. در روزهای اخیر، کنترل بر روی کمیت از سوی کمیسیون نشریات تشدید یافته است. بطوریکه در یک نامه ابلاغی به مجلات (تصویر در پایین) به مجلات تکلیف گردیده است که در هر شماره از خود […]