روش جستجوی یک مجله در اسکوپوس

نمایه شدن در اسکوپوس یکی از مهم ترین دستاوردهای نشریات در سراسر دنیا است

خرداد ۲۹, ۱۳۹۵ واحد خبری 0

  نمایه شدن یک نشریه در اسکوپوس، از دیدگاه افرادی که در جامعه پژوهشی فعالیت می­کنند نوعی  ضمانت برای نشریه محسوب می شود. زمانی که یک نشریه در اسکوپوس نمایه می شود دارای ویژگی های زیر می شود: به صورت بین المللی قابل بازدید و دسترسی است افزایش احتمال همکاری با پژوهشگران در سراسر دنیا افزایش دریافت استنادهای بیشتر به دلیل دارا بودن دسترسی بیشتر از طریق اسکوپوس ایجاد ارتباط با جامعه علمی بزرگتر در یک رشته علمی خاص   اینکه مخاطبان یک نشریه بدانند که نشریه مذکور  در حال حاضر در اسکوپوس وجود دارد یا خیر، پیش زمینه ذهنی […]