سردبیران مراقب شکایاتی باشند که خود یا یکی از اعضا هیات تحریریه در مظان اتهام میباشند / حساسیت ویژه COPE نسبت به Editorial Misconduct یا خطایای ادیتوریال / رسیدگی خارج از موقعیت

  طبق قانون ICMJE تعدد انتشار مقاله از اعضاء هیئت تحریریه خلاف اخلاق در نشر می باشد. بدین معنی که سردبیران مجاز به انتشار مقالات متعدد از خود نمی باشند. (به طور تفضیل در این مقاله https://publicationethics.org/annualreport/2005/4  اشاره شده است)   از سوی دیگر به محض دریافت یک شکایت از سوی یک خواننده و یا نویسنده مبنی بر مشکلات احتمالی اخلاق در نشر ، سردبیر و مدیران تصمیم گیرنده می بایست با حساسیت ویژه ای به حل صحیح مشکل بپردازند. از جمله مشکلات مهم اخلاق در نشر ( Editorial Malpractice ) مشکلات نویسندگی شامل Guest or Ghost Authorship می باشد. … ادامه خواندن سردبیران مراقب شکایاتی باشند که خود یا یکی از اعضا هیات تحریریه در مظان اتهام میباشند / حساسیت ویژه COPE نسبت به Editorial Misconduct یا خطایای ادیتوریال / رسیدگی خارج از موقعیت