روش صحیح بازپس گیری و یا رترکت یک مقاله در کتابخانه های دنیا چیست؟ آیا پس از تغییر وضعیت یک مقاله وظایف سردبیر به اتمام میرسد؟

“رترکت” یا (Retract) در علم ژورنالیسم به معنی بازپس گیری انتشار یک مقاله است. این عمل پس از نشر (Publish) صورت می گیرد. دلیل آن نیز می تواند درخواستی از سوی سردبیر یا نویسنده باشد.   روش صحیح Retract در سایت مجله چیست؟ پس از تایید Retract توسط هیئت تحریریه می بایست وضعیت مقاله در سیستم مدیریت مجله از Published به Retract تغییر یابد. یک مقاله Retraction Note توسط متقاضی ( نویسنده یا سردبیر) با نوع Retraction-note در مجله سابمیت و سپس پذیرفته شود. در عنوان مقاله اصلی و رترکت شده Retracted: اضافه شود. در PDF هم بصورت های لایت … ادامه خواندن روش صحیح بازپس گیری و یا رترکت یک مقاله در کتابخانه های دنیا چیست؟ آیا پس از تغییر وضعیت یک مقاله وظایف سردبیر به اتمام میرسد؟