یک بررسی در اسکوپوس

بیشترین مقالات رترکت شده مربوط به کدام دانشگاههای ایران می باشد؟

خبر از: کانال ساینتومتریک (@Scientometric)

از شاخص تعداد مقالات رترکت شده می توان به بررسی وضعیت اخلاق پژوهشی در موسسات پی برد. البته این کار مستلزم انجام جستجویی دقیق بر اساس فرمول جستجوی حساب شده و اسکرین بعدی مقالات می باشد. برای این که مشخص شود بیشترین تعداد مقالات رترکت شده از طرف کدام دانشگاهها (Affiliation) در ایران منتشر شده است میتوان جستجوی اولیه ای در اسکپوس با فرمول جستجوی زیر در عنوان مقالات (تقریبا بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی) انجام داد.

“Retraction Note” OR “Retracted Article” OR “Retraction Notice” OR “Notice of Retraction”

البته فرمول را می توان کامل تر و دقیقتر کرد و مقالات به دست آمده را نیز برای اطمینان بیشتر باید اسکرین کرد و در نهایت از نسبت تعداد مقالات رترکت شده به تعداد کلی مقالات یک دانشگاه استفاده کرد. چرا که دانشگاههای بزرگ به خاطر نشر تعداد زیاد مقالات احتمالا تعداد مقالات رترکت شده ی بیشتری نیز داشته باشند. در این میان اگر دانشگاه یا موسسه ای کوچک تعداد مقالات رترکت شده اش زیاد باشد و یا در حد دانشگاههای بزرگ باشد جای شک بیشتری وجود خواهد داشت.

 

به هر حال نتایج تصویر زیر می تواند دید اولیه ای به دوستداران انجام پژوهش بیشتر در این زمینه بدهد.

 

1 Comment

  1. وضعیت ایجاد شده در مورد مقالات ایرانی مثل کوه یخ که تازه نوک آن زده بیرون. حالا این بندگان خدایی که مقالات آنها ریتراکت شده خوب دستشون تو کار نبوده و یا تازه کار و ناشی بودن. به نظر میرسه باید در شیوه ارزشیابی دانشجویان و اساتید یک تغییر بنیادی ایجاد شود. کافی یک سری به مجلات فارسی بزنید با انبوهی از مقالات ترجمه ای رو به رو میشوید که فقط مقادیر و اعداد در آنها عوض شده و حتی زحمت تغییر عنوان را هم نداده اند و مو به مو ترجمه کرده اند.

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*