اهمیت حضور در نمایه ساز و توجه به ارجاعات

پیش بینی ضریب تاثیر مجلات نمایه شده در پایگاه نمایه سازی ESCI

پایگاه استنادی ESCI یکی از درگاه های نمایه سازی در پایگاه WOS می باشد که پیش از اینکه مجلات دارای IF شوند وارد آن می گردند.

در این مدت مجله به عنوان یک مجله نمایه شده در ISI محسوب شده و مقالات منتشره نیز توسط ISI نمایه میگردند. این نمایه نامه که شامل بیش از ۲۵۰۰ مجله از سراسر جهان است، از نظر قابلیت ها و اطلاعات ارائه شده مشابه با سایر نمایه نامه های این پایگاه SCIE بوده و از جمله دلایل ایجاد آن فراهم کردن شرایطی به منظور بررسی بیشتر این مجلات جهت انتقال به یکی از سه نمایه نامه مذکور و همچنین ارتقاء جایگاه بین المللی مجلات به خصوص مجلات دارای موضوعات نوظهور با افزایش قابلیت جستجو، کشف و استناد به آنها می باشد.

 

پس از ارزیابی دقیق تر و انتقال این مجلات به یکی از سه نمایه نامه، ضریب تأثیر (Impact Factor)  برای آن ها محاسبه و ارائه می گردد. در سال گذشته و قبل از اخذ IF مجلات انتشارات کوثر، تیم علم سنجی و نمایه سازی انتشارات، اقدام به پیش بینی ضریب تاثیر برای این مجلات نمودند.

نمودار زیر نشانگر IF پیش بینی شده سال ۲۰۱۶ برای این مجلات می باشد. در این بین مجله International Journal of Endocrinology and Metabolism دارای بیشتری و مجلهIranian Journal of Pediatrics دارای کمترین ارجاعات ISI و درنتیجه IF بوده اند.


سه مجله با بیشتری ضریب تاثیر نمایه شده در ESCI در سال ۲۰۱۶ به شرح زیر می باشند:

  • International Journal of Endocrinology and Metabolism
  • Iranian Journal of Cancer Prevention
  • Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products

برای اطلاع از نحوه محاسبه ضریب تاثیر می توانید به مقاله زیر رجوع فرمایید:

(http://scinews.ir/?p=2477)Prediction of Impact Factor, ESCI Journals
Journal ۲۰۱۷ ۲۰۱۶
Archives of Pediatric Infectious Diseases ۰٫۱۱ ۰٫۱۴
Archives of Clinical Infectious Diseases ۰٫۴۰۳ ۰٫۳۱۲
Hepatitis Monthly ۱٫۱
Iranian Journal of Pediatrics ۰٫۴۹۳
Iranian Journal of Radiology ۰٫۲۲۹
Iranian Red Crescent Medical Journal ۰٫۴۳۵
Jundishapur Journal of Microbiology ۰٫۶۷۷
Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products ۰٫۲۶ ۰٫۵۴۹
Trauma Monthly ۰٫۲۴۴ ۰٫۱۵۱
International Journal of Cancer Management ۰٫۴۰۲ ۰٫۷۵۴
International Journal of Endocrinology & Metabolism ۱٫۰۵ ۱٫۵۸
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences ۰٫۲۲۷ ۰٫۳۶
Journal of Pediatrics Review ۰٫۱۲۸ ۰٫۱
Health Scope ۰٫۳۸۹ ۰٫۲۸۵

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*