برای ارتقا تنها سه ماه دیگر باقی است

پیش بینی ضریب تاثیر سال ۲۰۱۷ مجلات نمایه شده در ESCI و SCIE از کوثر

با اهداف اطلاع رسانی به سردبیران محترم و در راستای ارتقا کیفی مجلات نمایه شده در پایگاه ISI ، تیم علم سنجی و نمایه سازی انتشارات کوثر اقدام به محاسبه پیش از موعد ضریب تاثیر مجلات در سال ۲۰۱۷ تا ماه اکتبر نموده  است.

لازم به ذکر است که محاسبه این IF قطعی نبوده و در دو ماه باقی مانده از سال می تواند افزایش یابد.

ضمنا این مقدار (ضریب نفوذ) تنها مختص مجلات نمایه شده در SCIE نبوده و در همه مجلاتی که در ESCI نیز نمایه شده اند، میباشد.

نکته: مقادیر ارایه شده مورد تایید نهایی از سوی ISI نمیباشند و صرفا استفاده آزمایشی و آموزشی دارند.


با توجه به این پیش بینی، سه مجله با بالاترین IF در سال ۲۰۱۷ به شرح زیر می باشند:

  • Hepatitis Monthly
  • International Journal of Endocrinology and Metabolism
  • Jundishapur Journal of Microbiology


Journal ۲۰۱۷ Prediction of IF, Oct 2017
Archives of Pediatric Infectious Diseases ۰٫۱۱
Archives of Clinical Infectious Diseases ۰٫۴۰۳
Hepatitis Monthly ۱٫۱
Iranian Journal of Pediatrics ۰٫۴۹۳
Iranian Journal of Radiology ۰٫۲۲۹
Iranian Red Crescent Medical Journal ۰٫۴۳۵
Jundishapur Journal of Microbiology ۰٫۶۷۷
Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products ۰٫۲۶
Trauma Monthly ۰٫۲۴۴
International Journal of Cancer Management ۰٫۴۰۲
International Journal of Endocrinology & Metabolism ۱٫۰۵
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences ۰٫۲۲۷
Journal of Pediatrics Review ۰٫۱۲۸
Health Scope ۰٫۳۸۹

برای اطلاع از نحوه محاسبه ضریب تاثیر می توانید به مقاله زیر رجوع فرمایید:

(http://scinews.ir/?p=2477)


تهیه و تنظیم: واحد علم سنجی و نمایه سازی انتشارات کوثر، محمد خواجویی – ۲۸۳۶۸۶


Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*