بدنبال تغییردر نحوه نمایه سازی

به روز رسانی مجلات انتشارات کوثر در Scopus

پایگاه نمایه سازی اسکوپوس (از محصولات Elsevier) به عنوان یکی از نمایه سازهای موفق در عرصه نشریات علوم مطرح بوده و در حال حاضر حدود ۱۰۴ نشریه از کشور ما در این پایگاه نمایه می باشند. از جمله مشخصات مهم و ارزشمند این پایگاه ارائه اطلاعات علم سنجی و شاخص H-index می باشد. موارد ارجاعات (Citation) به هر مقاله از نظر ارزش در جایگاه دوم (پس از ISI) قراردارد.

پس از تغییرات اخیر در نحوه نمایه سازی مجلات ،تمامی مجلات انتشارات کوثر در این پایگاه به روز بوده و امکان آنلاین بودن لحظه ای مجلات (از طریق XML) برای آنها فراهم گردیده است.

اخیرا و به دنبال تغییرات و اعمال نظرهای سخت گیرانه علمی، متاسفانه برخی مجلات ایرانی در ارزشیابی علمی Scopus حائز نمره قبولی نشده اند. سابق بر این امکان نمایه شدن مجلات در این پایگاه به راحتی میسر بوده است. لیست و لینک مجلاتی از انتشارات کوثر که در Scopus (تا پایان تابستان ۹۶) به روز می باشند عبارتند از:

 

 Link of Scopus  Journal name
 https://www.scopus.com/sourceid/19700201343?origin=resultslist  Nephro-Urology Monthly
 https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=11600154152&origin=resultslist  Iranian Journal of Pediatrics
 https://www.scopus.com/sourceid/19700175058?origin=resultslist  International Journal of Cancer Management
 https://www.scopus.com/sourceid/19700176038?origin=sbrowse  Iranian Journal of Psychiatry and behavioral Sciences
 https://www.scopus.com/sourceid/19700174946?origin=sbrowse  Iranian Journal of Radiology
 https://www.scopus.com/sourceid/21100313904?origin=sbrowse  Anesthesiology and Pain Medicine
 https://www.scopus.com/sourceid/19700174680?origin=sbrowse  Shiraz E Medical Journal
 https://www.scopus.com/sourceid/19900192605?origin=resultslist  Asian Journal of Sports Medicine
 https://www.scopus.com/sourceid/19700175150?origin=resultslist  Jundishapur Journal of Microbiology
 https://www.scopus.com/sourceid/11700154615?origin=sbrowse  Hepatitis Monthly
 https://www.scopus.com/sourceid/21100304895?origin=resultslist  Archives of Clinical Infectious Diseases
 https://www.scopus.com/sourceid/21100417267?origin=resultslist  Archives of Pediatric Infectious Diseases
https://www.scopus.com/sourceid/21100448010?origin=resultslist Journal of Comprehensive Pediatrics
https://www.scopus.com/sourceid/21100197524?origin=resultslist Trauma Monthly
https://www.scopus.com/sourceid/19900193210?origin=resultslist International Journal of Endocrinology & Metabolism
https://www.scopus.com/sourceid/17700155031?origin=resultslist Iranian Red Crescent Medical Journal
https://www.scopus.com/sourceid/21100199816?origin=resultslist Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products
https://www.scopus.com/sourceid/21100788963?origin=resultslist International Journal of High Risk Behaviors and Addiction

 

2 Comments

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*