جستجو در منابع بیشمار اطلاعاتی نیاز به شناخت پایگاههای مرتبط و استفاده صحیح از روش های جستجو دارد

روش جستجوی مناسب در منابع اطلاعاتی پزشکی چیست؟

جستجو در منابع بیشمار اطلاعاتی نیاز به شناخت پایگاههای مرتبط و استفاده صحیح از روش های جستجو دارد. پایگاههای مهم منابع پزشکی عبارتند از:

  1. PubMed
  2. Embase
  3. ISI Web of Science
  4. CINAHL

روش صحیح جستجو نیز بر مبنای Boolean logic می باشد که سه دستور مهم و اصلی آن عبارتند از:

  1. AND
  2. OR
  3. NOT

بهترین روش جستجو در پایگاهها، استفاده از جستجوی اختصاصی یا پیشرفته است. مجموعه اسلایدهای پیوست می تواند راهگشای مناسبی برای علاقه مندان محسوب گردد.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*