اهمیت Repository برای دانشگاهها و مراکز علمی چیست؟

Repository چیست؟ یک آرشیو آنلاین از کلیه تولیدات علمی یک مجموعه دانشگاهی است که به منظور جمع آوری، بایگانی و توزیع نسخه های دیجیتال تولیدات علمی مورد استفاده قرار میگیرد. منظور از تولیدات علمی در یک دانشگاه عبارتند از: پایان نامه ها تمامی مستندات آموزشی مجلات اطلاعیه ها و اخبار کنفرانس ها و کلاس ها هدف اصلی پایگاههای رپوزیتوری، ارائه یک کتابخانه آنلاین و Open Access از تمامی تولیدات علمی یک دانشگاه می باشد. شرایط Repository : میزبان اصلی خود دانشگاه باشد. اطلاعات را با کمترین هزینه جمع آوری کند. در نمایش و انتشار اطلاعات، تگ های مورد نیاز وجود داشته باشد. … ادامه خواندن اهمیت Repository برای دانشگاهها و مراکز علمی چیست؟