جمع آوری مستندات علمی دانشگاهها در یک پایگاه

اهمیت Repository برای دانشگاهها و مراکز علمی چیست؟

Repository چیست؟

یک آرشیو آنلاین از کلیه تولیدات علمی یک مجموعه دانشگاهی است که به منظور جمع آوری، بایگانی و توزیع نسخه های دیجیتال تولیدات علمی مورد استفاده قرار میگیرد. منظور از تولیدات علمی در یک دانشگاه عبارتند از:

 1. پایان نامه ها
 2. تمامی مستندات آموزشی
 3. مجلات
 4. اطلاعیه ها و اخبار
 5. کنفرانس ها و کلاس ها

هدف اصلی پایگاههای رپوزیتوری، ارائه یک کتابخانه آنلاین و Open Access از تمامی تولیدات علمی یک دانشگاه می باشد.

شرایط Repository :

 1. میزبان اصلی خود دانشگاه باشد.
 2. اطلاعات را با کمترین هزینه جمع آوری کند.
 3. در نمایش و انتشار اطلاعات، تگ های مورد نیاز وجود داشته باشد.
 4. به سهولت به سایر دیتابانک ها متصل شود.

نرم افزارهای Repository

شایع ترین و متداول ترین آنها عبارتند از:

 1. DSpace
 2. Eprints
 3. Fedora Commons
 4. Invenio

فواید و محاسن استفاده از رپوزیبتوری ها:

 1. تجمیع تمامی انتشارات دانشگاه در یک پایگاه و افزایش شاخصه های علم سنجی
 2. عدم نیاز به استفاده از نرم افزار یکپارچه برای مدیریت بخش های مختلف دانشگاهی همانند: مراکز تحقیقاتی و یا مجلات و یا پایان نامه ها
 3. بروزرسانی منظم و تمرکز بر روی جمع آوری داده ها

طبق قوانین و دستورالعمل های وزارت بهداشت و علوم، همه دانشگاهها ملزم به راه اندازی و بروزرسانی اطلاعات و مستندات خود در Repository های خود می باشند.

یکی از ابزارهای مهم در تسهیل ورود اطلاعات به این پایگاهها داشتن شناسه DOI برای هر مطلب منتشره می باشد.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*