دو خطای مهم ذکر شده در مقاله نیچر چه بودند؟

۵۸ مقاله ایرانی به چه دلیلی مردود اعلام شدند؟

 

طبق متن Nature و یادداشت استرداد (Retraction) اعلام شده از سوی اشپرینگر و صرفنظر از صحت مطالب مطروحه، دو خطای ذیل در ۵۸ مقاله مطروح شده است:

  • Author Manipulation یا دستکاری در نویسندگان: که در اینجا مراد افزودن یک تعدادی نویسنده پس از Accept یا پذیرش مقالات بوده است.
  • Plagiarism یا دزدی ادبی: که در اینجا به وجود مشابهت های متنی بدون رعایت اصول اخلاق در نشر اطلاق می گردد.

ضمنا در مقاله دیگری که حدود ۴ ماه پیش منتشر شده است خطای دیگری به نام Faked Peer Review ذکر گردیده است. بدین معنی که خود نویسنده مقاله اقدام به معرفی داوران با نام های معتبر ولی ایمیل های جعلی نموده و سپس بجای داوران اقدام به داوری نموده است. که در اینجا اثبات با Mac Address یا آدرس فیزیکی نویسنده و داور صورت پذیرفته است.

انتشارات کوثر از حدود یکسال پیش طبق بخشنامه داخلی اجازه هرنوع تغییر در نویسندگان پس از سابمیت را ممنوع اعلام کرده است. همچنین امکان پیشنهاد داور توسط نویسنده را نیز محدود به نامه کاور لتر مقاله نموده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*