چگونه یک نشریه در اسکوپوس سابمیت و ارزیابی می شود؟

  ابتدا باید مطمئین شوید مجله ایی که برای سابمیت آن می خواهید اقدام کنید معتبر است. تمامی ژورنال ها باید از از فرم سابمیتی که به صورت آنلاین در پایگاه وجود دارد استفاده کنند. هنگامی که وارد صفحه ابتدایی  فرم می شوید، اسکوپوس  از نمایه ساز سوال می کند که آیا مطمئن هستید که مجله حاضر دارای اولین شرایط و مجوز ورود به  اسکوپوس است یا خیر؟ زمانی که این مرحله تمام می شود اسکوپوس فرمی را برای تکمیل اطلاعات جزئی و کلی مجله  ارائه می دهد. تکمیل تمامی سوالات در این فرم اجباری است و برای ادامه تکمیل … ادامه خواندن چگونه یک نشریه در اسکوپوس سابمیت و ارزیابی می شود؟