آیا بیماری DOI در جامعه مجلات ما شیوع پیدا کرده است؟ DOI فقط خرید یک کد نیست.

DOI یا Digital Object Identifier به عنوان یکی از ابزارهای انتشار دیجیتال چندی است مورد توجه مجلات ایرانی قرار گرفته است. در دنیا بیش از ده توزیع کننده رسمی DOI وجود دارد که شرکت Crossref در آمریکا یکی از مهمترین ارایه دهندگان این سرویس می‌باشد. مزایای DOI بیشمار می‌باشند که در این نوشته قصد بازگویی آنها را نداریم. (برای اطلاعات تفضیلی به زبان فارسی می‌توانید به نوشته‌های مربوط به DOI در همین پایگاه اطلاع‌رسانی مراجعه نمایید.) هدف از این مقاله بررسی معایب و تهدیداتی است که عدم شناخت صحیح و عدم به کارگیری صحیح این کد می‌تواند برای مجله و … ادامه خواندن آیا بیماری DOI در جامعه مجلات ما شیوع پیدا کرده است؟ DOI فقط خرید یک کد نیست.