سردبیر موفق ترین مجله ایرانی

نگوئیم مجله ما در پابمد سنترال نمایه شده است، بگوئیم در PMC آرشیو شده است.

در جمع سردبیران مجلات ایرانی نمایه شده در پابمد از سوی پرفسور سید موید علویان سردبیر موفق ترین نشریه ایرانی سال ۲۰۱۳ بیان شد که اشتباه رایج ما استفاده از کلمه “نمایه شدن” برای مجلات آرشیو شده در Pubmed Central یا همان PMC است.

نویسنده: اعظم رئوفی، انتشارات کوثر
نویسنده:
اعظم رئوفی،
انتشارات کوثر

وی ضمن برشمردن دلایل موفقیت مجله هپاتیت در کسب مقام نخست کشوری و همچنین مزایای متنوع پایگاه آرشیوی PMC بیان نمود که این پایگاه رایگان علمی به عنوان نمایه ساز نمیباشد و مجلات برای بیان موفقیت خود در ورود به این پایگاه بهتر است از عبارت “آرشیو شدن” در PMC استفاده نمایند.
PMC Archive ایشان توضیح دادند که در شش ماه اخیر PMC، ارزیابی علمی خود را با معیارهای دقیقتر و سخت گیرانه تری انجام میدهد و نسبت به سال گذشته به احتمال بسیار زیاد در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ رشد ورود مجلات به PMC کاهش قابل ملاحظه ای خواهد داشت و این کاهش هیچ ارتباطی به تحریم های علمی ندارد. تنها دلیل این سخت گیری های بیشتر؛ تغییر سیاست های داخلی PMC و اعمال مقررات جدید از سوی آن میباشد.

3 Comments

 1. اگر سری به سایت NLM بزنید و براساس کلمه کلیدی و فیلتر Only pubmed مجلات را نگاه کنید می بینید که یا مجلات Currently indexed for Medline هستند یا Not Currently Indexed for Medline هستند. آنهایی که Not Currently Indexed for Medline هستند براساس این فیلتر همان مجلاتی هستند که در PMC نمایش داده می شوند. مثال:
  Filters activated: Only PubMed journals. Clear all
  Pediatric gastroenterology, hepatology & nutrition
  Author(s):
  Taehan Soa Sohwagi Yŏngyang Hakhoe
  NLM Title Abbreviation:
  Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr
  ISO Abbreviation:
  Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr
  Title(s):
  Pediatric gastroenterology, hepatology & nutrition.
  Other Title(s):
  Pediatric gastroenterology, hepatology, and nutrition
  PGHN
  Continues:
  Taehan Soa Sohwagi Yŏngyang Hakhoe chi
  Publication Start Year:
  ۲۰۱۲
  Frequency:
  Quarterly
  Country of Publication:
  Korea (South)
  Publisher:
  Seongnam : Korean Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
  Language:
  English
  ISSN:
  ۲۲۳۴-۸۶۴۶ (Print)
  ۲۲۳۴-۸۸۴۰ (Electronic)
  ۲۲۳۴-۸۸۴۰ (Linking)
  LCCN:
  ۲۰۱۲۲۴۳۷۵۵
  Electronic Links:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2129/
  http://kjpgn.or.kr/
  In:
  PubMed: v15n4, Dec. 2012-
  PMC:
  Current Indexing Status:
  Not currently indexed for MEDLINE.
  MeSH:
  Child Nutritional Physiological Phenomena
  Child
  Gastrointestinal Diseases*
  Liver Diseases
  Notes:
  Also issued online.
  Description based on: Vol. 15, no. 1 (Mar. 2012); title from cover.
  Latest issue consulted: Vol. 15, no. 2 (June 2012).
  NLM ID:
  ۱۰۱۵۹۰۴۷۱ [Serial]
  عمده مجلات ایرانی من جمله Hepatitis Monthly نیز Not Currently Indexed for Medline هستند. اگر بر اساس مطالب مندرج در این سخنرانی های اخیر ( که جای سوال دارد) عمل کنیم، کاربرد لفظ Indexed in Pubmed نیز غلط است. چون آقای دکتر کبیری در اسلایدشان آورده اند که
  PubMed = Medline + PMC + Books
  طبق فرمایش ایشان PMC نمایه نیست و ارزش اصلی با Medline است. پس مجله ای در Medline نباشد و در PMC باشد لفظ Indexed برایش غلط است. اگر چه خود NLM برای این مجلات لفظ Indexed را نیز بکار می برد. اگر نیز قبول کنیم حرف ایشان درست باشد، و PMC نمایه نباشد، پس کاربرد لفظ Indexed for Pubmed برای مجلات غلط است.
  PMC نیز ارزیابی علمی جزو کارش است ولی تا کنون به سخت گیری Medline نبوده است چون اگر بر اساس استراتژی مدلاین پیش می رفت تاکنون عملا اینقدر محبوبیت و مخاطب پیدا نمی کرد. در اصل NLM با سرویس Pubmed Central توانست مخاطبان زیادی داشته باشد و رتبه اول بودن این سرویس در برابر Web of Science پولی را برای خودش حفظ کرد. بعد از این خواهیم دید که براحتی مجلات نیز در PMC پذیرفته نخواهند شد.

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*